Volg De Nieuwe Psalmberijming op Facebook Volg De Nieuwe Psalmberijming op YouTube Volg De Nieuwe Psalmberijming op Instagram De Nieuwe Psalmberijming

Update berijmingen

Sinds de laatste nieuwsbrief zijn Psalm 66 en 135 afgerond en op de website geplaatst. Psalm 93 en 133 zijn verbeterd naar aanleiding van ontvangen feedback.

Er staan nog 4 psalmen op de planning, namelijk Psalm 18, 50, 83 en 102. Daarnaast nog 14 verzen van Psalm 119. Dan is het hele psalter klaar op een revisieronde na. Voor de revisieronde willen we ook u, lezers van de nieuwsbrief, betrekken. Meer informatie hierover volgt in de volgende nieuwsbrief.

Een overzicht van alle afgeronde psalmen is hier te vinden.

Psalm 66
Jan Pieter Kuijper

1. Brand dankbaar los om God te prijzen;
eer Hem op ieder continent.
Zeg Hem: ‘Uw wonderen bewijzen
hoe ontzagwekkend groot U bent.
De hele wereld is getuige;
uw vijand knielt zelfs voor U neer.
Laat alle mensen voor U buigen;
uw naam bezingen tot uw eer.’

Lees meer »

Psalm 93
Adriaan Molenaar/Jan Pieter Kuijper

1. De HEER is koning tot in eeuwigheid.
Hij is bekleed met macht en majesteit.
De aarde wankelt niet, U zet haar vast.
Van oudsher staat uw troon onaangetast.

Lees meer »

Psalm 133
Adriaan Molenaar/Jan Pieter Kuijper

1. Wat is het goed om eensgezind te leven,
om liefde te ontvangen en te geven,
als broers en zussen bij elkaar.
Het is als olie op Aärons haar,
die heerlijk ruikt en die in overdaad
druipt op zijn baard en zijn gewaad.

Lees meer »

Psalm 135
Bob Vuijk

1. Prijs de naam van God, de HEER,
dienaars van zijn huis en hof!
Lieflijk is die, geef Hem eer,
zing en breng Hem alle lof.
Jakob koos Hij voor zich uit;
Hij nam Israël tot bruid.

Lees meer »

De Nieuwe Psalmberijming is een initiatief van
stichting Dicht bij de Bijbel

Dicht bij de Bijbel
© 2019 Dicht bij de Bijbel

Bekijk alle psalmen op: www.denieuwepsalmberijming.nl
Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar info@denieuwepsalmberijming.nl

Ontvangt u deze nieuwsbrief in vreemde opmaak? Bekijk dan hier de online versie.