Volg De Nieuwe Psalmberijming op Facebook Volg De Nieuwe Psalmberijming op YouTube Volg De Nieuwe Psalmberijming op Instagram De Nieuwe Psalmberijming

De Nieuwe Psalmberijming vrijwel voltooid

In verband met vakanties en bovenstaand heugelijk nieuws, ontvangt u hierbij iets eerder dan normaal de volgende nieuwsbrief.

Sinds de laatste nieuwsbrief zijn Psalm 18, 50, 83 en 102 afgerond en op de website geplaatst. Psalm 56, 100, 118, 131, 134 en 149 zijn verbeterd naar aanleiding van ontvangen feedback, waarvoor dank! De laatste verzen van Psalm 119 zullen de aankomende maand online gezet worden. Dan is het hele psalter afgerond! Het Reformatorisch Dagblad besteedde er vorige week al aandacht aan, lees hier het artikel.

Een overzicht van alle psalmen is hier te vinden.

Uitgangspunten en werkwijze

Bestuur en dichters van De Nieuwe Psalmberijming zijn dankbaar dat we de afgelopen jaren mochten graven in de diepe en troostrijke woorden van God en hebben hierbij schatten opgediept die we met onze berijmingen graag willen doorgeven. Elke berijming is voor de dichters een uitdaging om de tekst te laten spreken zoals deze in de Bijbel staat, waarbij we gebonden zijn aan versvorm en rijm. Tegelijkertijd willen we de tekst op een eigentijdse en poëtische wijze verwoorden. De Nieuwe Psalmberijming houdt zich daarbij aan de uitgangspunten die we hebben vastgesteld met elkaar. U kunt deze hier vinden.

Voordat een berijming op onze website geplaatst wordt, is er al een lang traject aan vooraf gegaan. In grote lijnen houdt dit in: De dichter maakt een eerste versie van een conceptberijming. Deze eerste versie wordt voorgelegd aan de andere dichters, die hun feedback hierop geven en de berijming toetsen aan de uitgangspunten. Onder de dichters zijn theologen, musici en een neerlandicus. Deze feedback wordt door de dichter verwerkt in een tweede conceptversie. Deze tweede versie wordt voorgelegd aan onze klankbordgroep, een groep van ongeveer twintig mensen, met ook weer de hierboven genoemde expertises. De dichter ontvangt al deze feedback en gaat ermee aan de slag om een eindversie te realiseren. Deze versie komt uiteindelijk op de website en zo zijn er nu dus 149 psalmen afgerond.

Toch staan ook dan de teksten nog niet in steen gebeiteld. U ziet ook in deze nieuwsbrief dat er weer psalmen verbeterd zijn. Het is een groot voordeel van deze tijd dat gedrukte bundels minder noodzakelijk zijn, omdat teksten gebeamd of afgedrukt kunnen worden op een liturgieblad. Op deze manier heeft DNP de afgelopen jaren kunnen 'landen' in de kerken. Onder elke psalm op de website is een mogelijkheid feedback te geven op de betreffende psalm. Hier wordt regelmatig gebruik van gemaakt. Om een recent voorbeeld te noemen: Psalm 100 had als laatste regels: 'Hef voor zijn naam een loflied aan/zijn liefde blijft voorgoed bestaan'. Terecht kregen we de opmerking binnen dat hiermee de trouw van God die van generatie op generatie blijft bestaan, wel erg samengevat was in 'voorgoed'. De opmerking deed ons besluiten de tekst aan te passen naar 'de HEER is goed, want Hij verbindt/zich aan zijn volk van kind op kind'.

We naderen nu het einde van de flexibiliteit om teksten te kunnen verbeteren en aan te passen. We gaan nu toewerken naar de uitgave van een gedrukte bundel. Voordat we dit gaan doen, willen we graag ook u, lezer van de nieuwsbrief, hierbij betrekken.

Revisieronde

Na de zomervakantie plannen we een revisieronde van alle 150 psalmen. In zes maanden (= zes nieuwsbrieven) leggen we steeds 25 psalmen aan u voor, met de vraag aan u om deze te lezen of te zingen (de melodie is bij elke psalm op de site te vinden) en uw eventuele opmerkingen aan ons door te geven. Dat kan een woord zijn waarbij u blijft haken, een zin die misschien beter net iets anders geformuleerd had kunnen worden, een punt, een komma, etc. 
We hopen dat u uw bijdrage hieraan wilt leveren. Het is in elk geval voor iedereen verrijkend om de psalmen (berijmd, en zeker onberijmd) te lezen en de prachtige woorden op u te laten inwerken.

Kent u iemand die hierin wellicht ook een steentje kan en wil bijdragen? Stuur dan deze nieuwsbrief door.

Houd de volgende nieuwsbrieven dus in de gaten, zodat u het startsein niet mist!

Psalm 18
Arjen Vreugdenhil

1. Ik houd van U, mijn HEER, U bent zo machtig,
mijn muur, mijn schild, mijn steenrots sterk en krachtig,
mijn redder die zich over mij ontfermt,
die als een hoge toren mij beschermt.
Ik schuil bij U, die al mijn eerbied waard is.
Bescherm mij tot het strijdgewoel bedaard is,
totdat de laatste vijand is geveld,
totdat dat de doodsangst mij niet meer beknelt.

Lees meer »

Psalm 50
Arie Maasland

1. De HEER die alle macht heeft – Hij alleen! –
roept heel de aarde voor zijn troon bijeen.
In Sion, stad van smetteloze pracht,
verschijnt Hij stralend en Hij toont zijn kracht:
Hij komt eraan en zal zich laten horen.
In vuur en wervelwind trekt Hij zijn sporen.

Lees meer »

Psalm 56
Jan Pieter Kuijper

1. Mijn God, de vijand drijft me in het nauw.
Hij is op jacht naar mij voor dag en dauw,
totdat de avond valt is hij in touw
om tegen mij te strijden.
Nu ik zo bang ben, komt U tussenbeide.
Hoe kan een mens mij dan nog laten lijden?
Ik prijs uw woord, want U zult mij bevrijden,
mijn God, die ik vertrouw.

Lees meer »

Psalm 83
Jan Pieter Kuijper

1. Houd U niet doof, God, handel nu!
De vijand keert zich tegen U.
Hoogmoedig smeedt hij slechte plannen.
Hoor hoe uw haters samenspannen:
‘We gaan dat volk voorgoed verdrijven;
hun naam mag niet in leven blijven.’

Lees meer »

Psalm 100
Jan Pieter Kuijper

1. Juich, alle volken, voor de HEER.
Dien Hem met vreugde, geef Hem eer.
Zing opgewekt met hart en stem.
Kom met een vrolijk lied tot Hem.

Lees meer »

Psalm 102
Arjen Vreugdenhil

HEER, wil mijn gebed verhoren;
zonder U ben ik verloren.
Help mij uit mijn diepe nood:
het gevaar is levensgroot.
Ik voel al mijn kracht verkwijnen,
als een smeulend vuur verdwijnen,
als een rookwolk, gauw vergeten.
Ik ben bang; ik kan niet eten.

Lees meer »

Psalm 118
Jan Pieter Kuijper

1. Laat iedereen Gods goedheid prijzen;
zijn liefde houdt voor altijd stand.
Laat Israël Hem eer bewijzen:
‘Zijn liefde houdt voor altijd stand.’
Herhaal het zingend, priesterkoren:
‘Zijn liefde houdt voor altijd stand.’
Als je de HEER dient, laat je horen:
‘Zijn liefde houdt voor altijd stand.’

Lees meer »

Psalm 131
Adriaan Molenaar

1. Mijn hart is niet hoogmoedig, HEER:
ik kijk niet op een ander neer.
Ik grijp geen grootse dingen aan
die mijn begrip te boven gaan.

Lees meer »

Psalm 134
Jan Pieter Kuijper

1. Kom, trouwe dienaars van de HEER,
die altijd klaar staan tot zijn eer,
hef jullie handen op naar Hem.
Zegen de HEER met hart en stem.

Lees meer »

Psalm 149
Jan Pieter Kuijper

Kom bij elkaar om God te loven.
Haal uit je hart een lied naar boven.
Laat Israël zijn maker danken
met nieuwe, frisse klanken.
Sions kind, pak de tamboerijn;
dans en speel, juich bij het refrein.
De HEER is koning, zing voor Hem,
verhef verheugd je stem.

Lees meer »

De Nieuwe Psalmberijming is een initiatief van
stichting Dicht bij de Bijbel

Dicht bij de Bijbel
© 2019 Dicht bij de Bijbel

Bekijk alle psalmen op: www.denieuwepsalmberijming.nl
Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar info@denieuwepsalmberijming.nl

Ontvangt u deze nieuwsbrief in vreemde opmaak? Bekijk dan hier de online versie.